Du kan søge kompensation via Pendlerrejsetidsgaranti, hvis du …

  1. Har et Pendlerkort/Periodekort/Ungdomskort med en periode på mindst 30 dage eller et Rejsekort med pendlerperiode.
  2. Har tilmeldt dig Pendlerrejsetidsgaranti senest ved kvartalets udgang.
  3. Kan dokumentere at du havde et kort, der var gyldigt i det aktuelle kvartal.

Retten til kompensation bortfalder efter 3 år.

Fordele

Sådan tilmelder du dig Pendlerrejsetidsgaranti

Ansøgning om Pendlerrejsetidsgaranti forudsætter at du er tilmeldt Pendlerrejsetidsgaranti. Du opretter en Pendlerrejsetidsgaranti-profil her.

Ved oprettelsen af profilen er du samtidig tilmeldt Pendlerrejsetidsgaranti.

Når du opretter dig, skal du vælge, hvilken målestrækning du vil tilmelde dig med. Du kan kun vælge én strækning, selv om du rejser på to eller flere. Vælg derfor den strækning, der passer bedst til den rejse, dit kort gælder til.

Du kan læse mere om målestrækningerne her.

Sådan søger du om kompensation

  1. Tjek om der udbetales kompensation for din målestrækning i det forgangne kvartal.
  2. Indsend ansøgning via vores kontaktformular eller udfyld denne blanket og indsend pr. post til GoCollective A/S, Att. Pendlerrejsetidsgaranti, Drewsensvej 1A, 8600 Silkeborg.

Ansøgningskalender

Kvartalopgørelser

Kompensation kan søges efter

1. kvartal (januar, februar marts)

1. april

2. kvartal (april, maj, juni)

1. juli

3. kvartal (juli, august, september)

1. oktober

4. kvartal (oktober, november, december)

1. januar

Udregning af kompensationen

Når vi skal beregne hvor meget kompensation du er berettiget til, tager vi udgangspunkt i kundepunktlighed.

Kundepunktlighed indregner både togets punktlighed og fordelingen af kunder for de enkelte tog set i forhold til den målestrækning du er tilmeldt.

Kundepunktligheden på en given strækning er den andel af togene, som ankommer inden for 2:59 minutter efter planlagt ankomst. Målet for kundepunktligeden er 90 % for alle GoCollectives strækninger. For strækningen Varde-Nr.- Nebel (Vestbanen) er målet 97 %.

For hver 1 % lavere kundepunktlighed end det lovede niveau, kompenserer GoCollective med 1 % af prisen på dit togkort.

Kompensationen vil blive beregnet ud fra en valgt målestrækning. Du vil få kompensation for forsinkelse på hele målestrækningen, også selvom du kun rejser på en lille del af strækningen. Kompensationen beregnes ud fra prisen på dit pendlerkort.

Bemærk at der ydes kompensation i henhold til det antal dage dit Pendlerkort var gyldigt i den opgjorte måned. Dit korts fulde pris omregnes derfor til dagsprisen som ganges med det antal dage du havde gyldigt kort i den aktuelle måned.

Eksempel:

Hvis et pendlerkort til en pris af 1.800 kr. er gyldigt fra 15. januar 2023 til og med den 28. februar 2023, svarer det til 45 dages gyldighed, og giver en dagspris på kr. 40,00.

Her vil blive ydet procentvis kompensation jævnfør opgørelserne for 17 dage i januar måned og for 28 dage i februar måned.

Ofte stillede spørgsmål

Kan man søge Pendlerrejsetidsgaranti samtidig hos både GoCollective og DSB?

Både GoCollective og DSB tilbyder kompensation til pendlere i form af Pendlerrejsetidsgaranti.

Da Pendlerrejsetidsgaranti kompenserer ud fra hele pendlerkortets pris, kan man ikke både få kompensation hos GoCollective og DSB. Hvis man pendler på tværs af GoColletive- og DSB-strækninger, skal man derfor vælge hvilket selskab, man vil søge kompensation hos.

Kan jeg søge Pendlerrejsetidsgaranti ved sporarbejde?

Ja. Hvis der er lavet en særkøreplan ifm. sporarbejdet, beregnes kompensationen ud fra særkøreplanen.

Pendlerrejsetidsgarantien udregnes efter togenes rettidighed. Hvis der er indsat togbusser på dele af en målestrækning, vil kompensationen blive udregnet efter punktligheden for de tog der har kørt, og ikke for togbusserne.

Hvis der hele måneden kun har kørt togbusser på en målestrækning, dækker pendlerrejsetidsgarantien ikke for den specifikke måned. Her henviser vi til i stedet at søge Basis Rejsetidsgaranti.

Jeg har rejst på Pendler20. Dækker pendlerrejsetidsgarantien?

Nej. Man kan kun søge Pendlerrejsetidsgaranti, hvis man har rejst på et kort med en gyldighed på mindst 30 dage. Det vil sige at man i stedet skal søge Basis Rejsetidsgaranti, hvis man har rejst på Pendler20.