Vi arbejder på at levere en bedre punktlighed

GoCollective arbejder hver dag på, at vores tog skal køre til tiden. Vi er klar over vigtigheden af at kunne regne med, at GoCollectives tog kører som planlagt. Derfor har vi stort fokus på at levere en bedre punktlighed på alle vores strækninger.

Vi ønsker dig en god rejse!

 

Sådan kører vi

Du finder til højre på denne side en opgørelse over GoCollectives samlede operatørpunktlighed og operatørpunktligheden for hver enkel strækning. I pdf’erne med operatørpunktligheden for de enkelte strækninger kan du også se, hvordan ansvaret for aflysningerne samt årsagerne fordeler sig.

 

Hvordan opgøres vores operatørpunktlighed ?

Operatørpunktlighed er et udtryk for, hvor stor en andel af GoCollectives tog, der ankommer rettidigt. Den udregnes som:

Operatørpunktlighed = (antallet af aflyste ankomster + antallet af forsinkede ankomster) delt med den planlagte trafik.

Et tog tæller som forsinket/aflyst, hver gang det ankommer forsinket til/aflyses før en af de 22 registreringsstationer, som er angivet i vores kontrakt med Transportministeriet.

Det er fastlagt i kontrakten, at et tog regnes for forsinket, når det er 2 min 59 sek. eller mere forsinket i ankomst.

Eksempelvis har vi på Svendborgbanen 3 registreringsstationer – Odense, Ringe og Svendborg. Hvis et tog er forsinket eller aflyst i ankomst i Ringe og Svendborg tæller det således som 2 forsinkede ankomster eller aflysninger.

Den planlagte trafik = med antallet af planlagte ankomster på de 22 registreringsstationer.

Samlet operatørpunktlighed

Opdateret d. 15.04.2024

Samlet oversigt

Operatørpunktlighed fordelt på strækninger

Se herunder GoCollectives operatørpunktlighed fordelt på strækninger. Opdateret 15.04.2024

Rejsetidsgaranti

Er toget aflyst eller forsinket, kan du have mulighed for kompensation.

Læs om rejsetidsgaranti