Når punktligheden skal udregnes, sker det med målinger fra registreringsstationer rundt om i landet, hvor togenes ankomsttider bliver registreret.

De 22 registreringsstationer er angivet i vores kontrakt med Transportministeriet og er fordelt på alle GoCollectives strækninger. Det er Banedanmarks trafikstyringspersonale, der registrerer togenes ankomst og overvåger togtrafikken.

I GoCollectives kontrakt med Trafikstyrelsen er det fastlagt, at et tog regnes for forsinket, når det er 2 min 59 sek. eller mere forsinket i ankomst.

Eksempelvis har vi på Svendborgbanen 3 registreringsstationer – Odense, Ringe og Svendborg. Hvis et tog er forsinket eller aflyst i ankomst i Ringe og Svendborg tæller det således som 2 forsinkede ankomster eller aflysninger.

Operatørpunktlighed

Operatørpunktlighed er et udtryk for, hvor stor en andel af GoCollectives tog, der ankommer rettidigt. I denne måling indgår de forsinkelser og aflysninger, som GoCollective selv har ansvaret for.

Kundepunktlighed

Kundepunktlighed indregner både togets punktlighed og fordelingen af kunder for de enkelte tog. Derfor trækker et forsinket myldretidstog mere ned i opgørelsen, end et forsinket halvtomt tog en sen aften gør.

I denne måling indgår alle forsinkelser og aflysninger som skyldes både forhold hos GoCollective samt forhold som GoCollective ikke har indflydelse på.

Punktlighed fordelt på år

Punktlighed 2024

Operatørpunktlighed

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

96,7 %

97,1 %

96,3 %

97,1 %

96,2 %

95,2 %

Juli

August

September

Oktober

November

December

År til dato
96,4 %

Kundepunktlighed

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

83,1 %

88,8 %

88,5 %

87,6 %

89, 2%

88,3 %

Juli

August

September

Oktober

November

December

År til dato87,8 %

Punktlighed 2023

Operatørpunktlighed

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

97,6 %

97,6 %

97,7 %

98,0 %

97,7 %

95,5 %

Juli

August

September

Oktober

November

December

År til dato

96,8 %

95,1 %

95,1 %

97,1 %

95,9 %

96,9 %

96,7 %

Kundepunktlighed

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

88,5 %

87,9 %

89,6 %

90,4 %

89,3 %

84,8 %

Juli

August

September

Oktober

November

December

År til dato

90,1 %

85,3 %

85,2 %

86,1 %

83,7 %

85,9 %

87,1 %

Punktlighed 2022

Operatørpunktlighed

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

96,9 %

97,2 %

96,8 %

96,7 %

96,1 %

96,1 %

Juli

August

September

Oktober

November

December

År til dato

96,6 %

95,9 %

96,8 %

97,1 %

96,1 %

96,6 %

96,6 %

Kundepunktlighed

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

89,6 %

92,1 %

92,3 %

93,1 %

87,5 %

87,0 %

Juli

August

September

Oktober

November

December

År til dato

88,9 %

84,5 %

89,5 %

91,8 %

89,3 %

90,5 %

89,7 %

Punktlighed 2021

Operatørpunktlighed

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

98,1 %

97,2 %

97,4 %

96,3 %

96,7 %

96,2 %

Juli

August

September

Oktober

November

December

År til dato

94,9 %

94,6 %

94,6 %

96,0 %

96,5 %

95,8 %

96,2 %

Kundepunktlighed

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

94,6 %

88,9 %

96,6 %

90,0 %

90,5 %

87,5 %

Juli

August

September

Oktober

November

December

År til dato

89,7 %

91,0 %

89,4 %

89,0 %

89,1 %

88,7 %

90,3 %

Punktlighed 2020

Operatørpunktlighed

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

99,4 %

99,0 %

99,2 %

99,5 %

99,4 %

98,6 %

Juli

August

September

Oktober

November

December

År til dato

98,8 %

98,1 %

98,3 %

98,9 %

99,3 %

98,2 %

98,9 %

Kundepunktlighed

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

97,0 %

96,7 %

90,5 %

97,7 %

97,9 %

96,0 %

Juli

August

September

Oktober

November

December

År til dato

96,8 %

94,7 %

96,2 %

95,4 %

96,7 %

93,5 %

95,8 %

Punktlighed 2019

Operatørpunktlighed

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

99,4 %

99,5 %

99,4 %

99,5 %

99,1 %

98,8 %

Juli

August

September

Oktober

November

December

År til dato

99,1 %

99,3 %

98,6 %

99,1 %

97,8 %

99,2 %

99,1 %

Kundepunktlighed

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

97,0 %

97,2 %

97,2 %

97,7 %

97,0 %

94,1 %

Juli

August

September

Oktober

November

December

År til dato

96,4 %

96,8 %

96,6 %

96,0 %

94,8 %

97,6 %

96,5 %

Punktlighed 2018

Operatørpunktlighed

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

99,3 %

99,0 %

99,5 %

99,4 %

99,0 %

99,4 %

Juli

August

September

Oktober

November

December

År til dato

99,1 %

99,0 %

99,2 %

99,1 %

99,3 %

99,6%

99,2 %

Kundepunktlighed

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

96,8 %

96,5 %

97,4 %

97,9 %

93,9 %

99,4 %

Juli

August

September

Oktober

November

December

År til dato

97,5 %

95,8 %

99,2 %

99,1 %

99,3 %

99,6 %

99,2 %

Punktlighed 2017

Operatørpunktlighed

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

99,4 %

99,5 %

99,6 %

99,6 %

98,7 %

99,2 %

Juli

August

September

Oktober

November

December

År til dato

99,1 %

99,0 %

99,4 %

99,3 %

99,5 %

99,6%

99,3 %

Kundepunktlighed

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

97,1 %

97,4 %

98,6 %

98,8 %

97,5 %

97,7 %

Juli

August

September

Oktober

November

December

År til dato

96,8 %

96,8 %

97,3 %

96,6 %

97,2 %

97,8 %

97,4 %

Punktlighed 2016

Operatørpunktlighed

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

99,5 %

99,5 %

99,6 %

99,6 %

99,4 %

99,5 %

Juli

August

September

Oktober

November

December

År til dato

99,6 %

99,5 %

98,8 %

99,5 %

99,5 %

99,4 %

99,4 %

Kundepunktlighed

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

96,2 %

97,9 %

97,3 %

97,4 %

96,2 %

98,0 %

Juli

August

September

Oktober

November

December

År til dato

97,8 %

97,8 %

97,4 %

96,4 %

94,6 %

97,2 %

97,0 %

Punktlighed 2015

Operatørpunktlighed

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

99,6 %

99,6 %

99,5 %

99,6 %

99,5 %

99,5 %

Juli

August

September

Oktober

November

December

År til dato

99,5 %

99,4 %

99,6 %

99,5 %

99,5 %

99,5 %

99,5 %

Kundepunktlighed

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

97,9 %

98,7 %

95,5 %

98,5 %

97,8 %

98,5 %

Juli

August

September

Oktober

November

December

År til dato

98,1 %

97,3 %

96,8 %

96,1 %

94,1 %

97,4 %

97,4 %