Gå tilbage til spillet

Vinderne får direkte besked pr. e-mail og kan blive offentliggjort med fornavn og by på GoCollectives Facebookside. Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du samtidig denne offentliggørelse. Præmier udleveres efter aftale med vinderne. Det er ikke muligt at ændre præmier eller få præmierne ombyttet til kontanter.

Konkurrencen er ikke købsbetinget, men du skal tilmelde dig vores nyhedsbrev for at deltage. Du kan naturligvis altid afmelde dig igen. Det er alene personer med bopæl i Danmark, der kan deltage i konkurrencen. Ansatte i GoCollective samt medlemmer af disses husstande må ikke deltage i konkurrencen.

GoCollective påtager sig intet ansvar ved trykfejl eller andre fejl i forbindelse med konkurrencen. Ved mistanke om snyd forbeholder GoCollective sig retten til at ekskludere deltageren uden varsel fra konkurrencen.

Oplysninger om persondata

Alle deltagere i konkurrencen giver ved deltagelsen samtykke til registrering af deres navn og øvrige nødvendige kontaktoplysninger.

GoCollective opbevarer oplysningerne om deltagerne fortroligt til brug for selve konkurrencen og fremsendelse af nyhedsbrev. Vi behandler samtlige opgivne oplysninger om deltagerne fortroligt og vil ikke videregive oplysninger til tredjemand uden deltagerens forudgående samtykke, medmindre det er nødvendigt for at kunne opfylde aftalen med deltagerne, eller såfremt der foreligger en lovmæssig forpligtelse hertil.

Du kan i øvrigt læse mere om vores behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Lovvalg og værneting

Konkurrencen er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der skyldes disse konkurrencebetingelser, er underlagt det jurisdiktionsområde, der hører under GoCollective Rail A/S’ værneting.

Generelle oplysninger

GoCollectives konkurrencer på Facebook og Instagram er ikke sponsoreret, afholdt eller administreret af Meta.

Konkurrencen udbydes af GoCollective Rail A/S, cvr.nr. 12245904, Skøjtevej 26, 2770 Kastrup.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Gå tilbage til spillet